• dnes je streda 4. október 2023

    meniny má František

História

Obec sa spomína od roku 1396 ako Senth Anna. Ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Swata Anna (1773), Svätá Anna (1920); maďarsky Szentanna. Dnešné pomenovanie obce Liptovská Anna je od roku 1952. Podľa názvu a ranogotického kostola sa usudzuje, že sa vyvinula v 13. storočí. Lokalitu Podhradie, doloženú v rokoch 1273 a 1295, možno stotožniť s obcou Liptovská Anna. Patrila do 16. storočia tunajším zemanom (Szentannayovcom), neskôr Allmanovcom a Dobákovcom. V roku 1784 mala 52 domov a 265 obyvateľov, v roku 1828 mala 36 domov a 332 obyvateľov. Živili sa chovom oviec, poľnohospodárstvom, od 18. storočia výrobou dreveného riadu, huslí a pálením liehu. Za I. ČSR sa okrem toho zaoberali aj pálením vápna. . Obyvatelia sa zapojili do SNP. V chotári bola silná partizánska skupina.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť