• dnes je streda 4. október 2023

    meniny má František

120 ročná lipa

120 ročná lipa - Liptovská Anna

Lipa v Ďuricovom sade

Ev. číslo

1
Slovenský názov taxónu

lipa veľkolistá

Vedecký názov taxónuTilia platyphyllos Scop.
Obvod kmeňa [cm]420
Výška stromu [m]23
Priemer koruny [m]18
Vek stromu [rok]120
Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 106
Právny predpis: VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996
Dôvod ochrany: Biologický a estetický význam.
Význam ochrany: kultúrny, vedecký a estetický
Lokalizácia:
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie: Liptovská Anna
Podrobná lokalizácia výskytu: Ďuricov sad
Druh pozemku: orná pôda
Druh vlastníctva: súkromné
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa Tatranského NP
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany

Mapa

Ortofotomapa